دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

چکیده:

امروزه به دلیل خواص ویژه آلومینیوم، آلیاژهای آن دارای کاربرد وسیعی شده اند. آلیاژهای سری 5000 نیز از این قائده مستثنی نبوده و یکی از آلیاژهای جدید این گروه Al-4.5Mg است. این آلیاژ در اثر کارسختی به استحکام بالایی در حد 330Mpa می رسد. مشکل این آلیاژ در حین جوشکاری ذوبی، کاهش تنش تسلیم و استحکام کششی نهایی در اثر تبلور مجدد و رشد دانه در منطقه متاثر از حرارت (پدیده نرم شدن منطقه متاثر از حرارت ) است. در این پژوهش تاثیر تغییر شدت جریان جوشکاری با فرآیند تیگ پالسی بر روی خواص مکانیکی و متالورژیکی این آلیاژ مطالعه شده است. ریزساختار کلیه جوش ها بررسی شد و مشخص شد با کاهش شدت جریان استحکام کششی مواد افزایش می یابد. تمام نمونه های جوشی از منطقه جوش شکستند. منطقه جوش نمونه ها به دلیل کاهش گرمای ورودی در این جوشکاری ساختار ریزی را نشان دادند. سختی در منطقه تحت تاثیر حرارت ناشی از ساختار درشت دانه، پایین ترین مقدار را داشت. همچنین با افزایش شدت جریان، سختی مناطق مختلف کاهش یافت. بهترین شدت جریان بین 220 و 240 آمپر انتخاب شد.

نویسندگان: وحید نظرپور، عبدالرضا سلطانی پور، خسرو فرمنش


download-bottom (9).gif


- به دلیل به روز بودن وبلاگ از سایر قسمت ها هم بازدید کنید.

- برای ورود به بخش آرشیو مطالب اینجا را کلیک کنید.