X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
 
دنیای جوشکاری
دنیایی از مطالب جوشکاری و بازرسی فنی
                                                                 
آخرین مطالب

ابر برجسب

چکیده:

جوشکاری انفجاری یک فرآیند حالت جامد بوده که در آن در اثر برخورد مایل شدید دو قطعه تحت انفجار کنترل شده، ایجاد می گردد. در این تحقیق، صفحات برنج Ms90 به فولاد St14 به صورت آرایش موازی و تحت فاصله های توقف متفاوت بر اساس پارامترهای اتخاذ شده در محدوده پنجره جوشکاری انفجاری آنها، با یکدیگر اتصال داده شده اند. از لحاظ عملی، عوامل مختلفی مانند فاصله توقف، نوع و مقدار ماده منفجره، زاویه قرارگیری صفحات و ... بر روی اتصال قابل قبول تاثیر دارند. اما همه این عوامل را می توان تحت عنوان دو پارامتر کلی زاویه دینامیکی برخورد و سرعت برخورد جمع بندی کرد. بنابراین در نمودار سرعت برخورد بر حسب زاویه دینامیکی برخورد، محدوده ای که تحت عنوان پنجره ی جوشکاری شناخته می شود، مشخص کننده محدوده اتصال قابل قبول می باشد.اهمیت پنجره جوشکاری می تواند در تعیین پارامترهای عملیاتی بهینه قبل از انجام عملیات و صرفه جویی در زمان و هزینه باشد. در این مقاله با توجه به روابط قابل قبول، پنجره جوشکاری مناسبی برای اتصال ورق های برنج Ms90 و فولاد St14 رسم شد و سپس سطح مقطع اتصالات به وسیله میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج متالوگرافی نشان داد که با افزایش خرج انفجاری، فصل مشترک اتصال از حالت تخت به موجی تغییر شکل یافته و همچنین دانه های نزدیک به فصل مشترک در جهت انفجار و در دو سمت اتصال کشیده می شوند.این امر با افزایش خرج انفجاری تشدید یافته و تا عمق بیشتری در هر دو قطعه نفوذ می کنند. همچنین در این پژوهش، شبیه سازی فرآیند جوشکاری انفجاری با استفاده از نرم افزار آباکوس 6/7 انجام گرفت و مقادیر فشار در منطقه ی برخورد برای تمامی آزمایش ها محاسبه شدند.

نویسندگان: سید علی اصغر اکبری موسوی، البرز فتحی یونسی


download-bottom (9).gif


- به دلیل به روز بودن وبلاگ از سایر قسمت ها هم بازدید کنید.

- برای ورود به بخش آرشیو مطالب اینجا را کلیک کنید.